Vědci objevili 6 dalších výbojů radiových signálů z hlubokého vesmíru mimo naší galaxii, kde již v roce 2002 bylo zaznamenáno celkem 17 signálů. Rozjely se tedy nové spekulace, zdraví nás snad nějaká forma inteligentního života z jiné galaxie?

Signály, detekované v Green Bank Telescope v USA a v Arecibojské observatoři v Puerto Ricu, podle článku v Astrophysical Journal, jsou popisováný jako rychlé rádiové výboje (FRBs). Objeveny až v roce 2007, FRBs jsou opravdu rychlé signály, které trvají pouze několik milisekund a lze je zjistit jen pomocí speciálního vybavení. Co je na nich také velmi speciální je to, že i když existují jenom takto malé časové období, jsou schopné vytvořit tolik energie jako Slunce generuje za jeden celý den!

Technická odbornost civilizací je často dána podle měřítka Kardasheva, což byl ruský vědec, který to navrhnul v roce 1964. Navrhuje, že napříč vesmírem existují 3 druhy civilizací: Typ I, který využívá pouze tolik energie, pokud sahá jeho nejbližší hvězda. Typ II, který využívá kompletně všechnu energii jeho nejbližších hvězd a Typ III, který využívá energii v celé své galaxii.

Zdroj: ce.com

Sdílejte