1. Evoluce

Mýtus: Díky evoluci se organismy vyvíjejí z ‚nižší“ na „vyšší“ verzi sebe sama.

Nesporným faktem je, že v přírodě existuje přirozená selekce, jinými slovy, přežívají jen ti nejsilnější. Ovšem ne vždy. Na mnoha příkladech můžeme pozorovat, jak se zdánlivě slabý a nedokonalý organismus dokáže přizpůsobit a přežít. Houby, raci a mechy. Ti všichni se na své měnící se přirozené prostředí dokonale adaptovali a dokázali tak přežít i bez evolučního vývoje.

Na rozdíl od druhé skupiny živočichů a rostlin, u kterých evoluce selhala taktéž. Jednoduše se nedokázali přizpůsobit měnícímu se prostředí a vymřeli. V souvislosti s evolucí je tedy příhodnější zmiňovat slovo přizpůsobivost nežli pokrok.

  1. Lidé ve vesmíru explodují

Mýtus: Když se nechráněné lidské tělo vystaví vesmírnému vakuu, exploduje.

Tento mýtus má svůj původ ve sci-fi filmech. Ve skutečnosti dokáže člověk ve vesmíru dýchat 15-30 sekund. Pak nedostatek kyslíku zapříčiní bezvědomí a následnou smrt udušením.

  1. Nejjasnější hvězda

Mýtus: Polárka je nejjasnější hvězdou  severní hemisféry.

Sirius je se svou magnitudou 1.19 jasnější, jelikož Polárka má jasnost 1.49 (čím je hodnota nižší, tím je hvězda jasnější). Nicméně i přes tento fakt je Polárka pro nás důležitá, neboť nám ukazuje Sever – z tohoto důvodu se ji také říká Severka. Polárka je nejjasnější hvězdou pouze v souhvězdí Malého medvěda.

  1. Pravidlo pěti vteřin

Mýtus: Pokud zvednete jídlo ze země do pěti sekund, bude možné jej ještě bez obav požít.

Toto tvrzení je naprostý žvást. Pokud vám jídlo spadne na zem, bakterie se na něj vrhnou ihned. Samozřejmě, že ne všechny bakterie jsou špatné, neboť mnoho z nich nám pomáhá v posilování našeho imunitního systému. Nicméně v mnoha případech se většina lidí řídí pravidlem chuti: pokud je dané jídlo velmi chutné, sní ho, i kdyby na zemi leželo deset minut.

  1. Temná strana Měsíce

Mýtus: Jedna strana Měsíce je trvale neosvětlená.

Není – každá jeho strana je osvětlena sluncem. Tato domněnka vznikla z toho, že ze Země je vidět jen jeho jedna strana (přivrácená strana). Je to z důvodu jeho slapově vázané synchronní rotace; doba rotace Měsíce kolem jeho osy je stejná jako doba oběhu Měsíce kolem Země.

  1. Mozkové buňky nelze nahradit

Mýtus: Buňky v mozku se nemohou regenerovat – nelze je nahradit.

Tento mýtus převládal ve vědecké komunitě po poměrně dlouhou dobu. Až do roku 1998, kdy vědci ve Švédsku a Kalifornském Salk Institutu v La Jolle došli k převratnému objevu, že se buňky v mozku mohou obnovit. Dříve se věřilo, že by růst nových buněk narušil fungování mozku, jenomže jejich studie prokázala, že je tomu právě naopak, jelikož zjistili, že centra učení a paměti mohou produkovat nové buňky – to dává naději lidem trpícím Alzheimerem.

  1. Mince hozená z velké výšky může zabít

Mýtus: Mince hozená z velké výšky dokáže zabít chodce.

Tato domněnka je vskutku filmové klišé. Jestliže hodíte ze střechy velmi vysoké budovy minci, nabere takovou rychlost, že dokáže zabít chodce kráčejícího po chodníku. Pravdou však je, že to není možné; aerodynamika mince není toho schopna. Když by tedy tato mince někomu přistála na hlavě, pocítil by pouze jakési štípnutí. A na tohle se jistě neumírá.

  1. Meteorit je po svém dopadu na Zem horký

Mýtus: Když meteorit vlétne do atmosféry, je ohříván třením.

Když meteoroid vlétne do naší atmosféry (kde se z něj stane meteor), je zahříván tlakem vzduchu, který se odvíjí od aktuální rychlosti padajícího tělesa. Tlak vzduchu způsobí intenzivní ohřev, což se projeví ve formě záře. Mnoho lidí věří, že když meteor dopadne na zem (kde se z něj stane meteorit), je jeho povrch horký. Právě naopak, meteorit je po svém dopadu vždy studený, někdy je dokonce pokrytý i námrazou. Toto ochlazení způsobila dlouhá cesta vesmírem a teplo, které ho ohřívá při vstupu do naší atmosféry, změní jeho povrch jen nepatrným způsobem.

  1. Blesk neudeří dvakrát do stejného místa

Mýtus: Blesk nikdy neudeří do stejného místo.

Pokud se budete příště chtít schovat na místo, kde právě udeřil blesk, v domnění, že je toto místo již bezpečné, vzpomeňte si na tento článek! Blesk udeří do stejného místa – je to dokonce velmi častý jev. Vybírá si zejména vysoké stromy a budovy. Na volném prostranství je tak velmi pravděpodobné, že opakovaně udeří do nejvyššího bodu. Empire State Bulding je kupříkladu za jeden rok zasažen bleskem až 25krát.

  1. Gravitace ve vesmíru

Mýtus: Ve vesmíru není gravitace.

Ve skutečnosti gravitace ve vesmíru funguje. Důvodem, proč se astronauti „vznášejí“, je, že jsou na oběžné dráze Země.  To znamená, že se spíše od povrchu „odrážejí“. Stále tedy klesají, ale nikdy „nepřistanou“. Gravitace funguje prakticky v celém vesmíru. Když raketoplán dosáhne na oběžné dráze výšky přes 400km, je působení gravitace sníženo pouze o 10%.

Zdroj: suenee.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here