Pokud jste se vůbec zajímali o jevy UFO, tak jste již obeznámeni s nechvalně proslulým rozhlasovým pořadem Orsona Wellse „Válka světů a invaze z Marsu“ z 30. října 1938. Toto fiktivní rozhlasové drama o invazi „mimozemšťanů“ na Zemi způsobilo globální hysterii z UFO a mimozemského života dlouho před havárií UFO v okolí města Roswell v Novém Mexiku v roce 1947.

Během posledních šedesáti let, počínaje předpokládanou katastrofou v Roswellu, byly zaznamenány desítky tisíc zpráv o pozorování UFO. Globální hysterie vznikla díky „důkazům“ toho, co je považováno za mimozemské jevy. Zároveň neúprosné popírání tohoto jevu americkou vládou urychlilo nepřetržitý příval obvinění a protiproudy obvinění, krycích konspiračních teorií, spekulací šílenců, „vědeckých bádání“, atd. a rostoucí množství podobných údajných „blízkých setkání“.

Mojí první myšlenkou, když jsem obdržel dokumenty od paní MacElroyové, bylo: „To je jen další soubor dokumentů Majestic-12.“ Mám na mysli „tajné dokumenty“, které jsem obdržel poštou v roce 1984 krátce po smrti posledního žijícího člena takzvaného výboru „Majestic- 12“, který údajně pořádal prezident Harry Truman krátce po incidentu v Roswellu v roce 1947.

Existuje několik podobností mezi dokumenty „Majestic-12“ a balíčkem, který mi poslala paní MacElroyová. Předchozí obálka byla od anonymního odesílatele bez zpáteční adresy. Obsahovala pouze nevyvolanou cívku s filmem. To bylo vše. Na filmu byly fotografie dokumentů, pravděpodobně věrohodných, soudě podle adresáta a jeho kolegů, jejichž vlastní zájmy, tedy obživa, do značné míry závisely od získání pozornosti a důvěry veřejnosti coby „vedoucích specialistů“ v oblasti jevů UFO. Od té doby nepřetržitě pracovali s cílem najít „důkaz“ o věrohodnosti dokumentů. Vládní agentury samozřejmě popírají vše, co se nachází v dokumentech a vše, co se týká tématu mimozemšťanů obecně.

Kromě toho se dané téma natolik zkompromitovalo zjevnými lživými zprávami, zdiskreditovanými zdroji informací, zvěstmi, falzifikáty domácí výroby, nedorozuměními, chybějícími informacemi, přidanými nepravdivými informacemi a nesčetným množstvím jiných rozporuplných komplikací, které subjekt zesměšnily nebo znepřístupnily, stejně jako věda. To mohlo být úmyslné nebo odrazem obecného chaosu a barbarství, které je lidstvu vlastní.

Pokud jde o vládní popírání a zakrývání událostí z 11. září 2001, je mi více než jasné, že americká vláda zničila jakýkoliv zbytek důvěry v ní, kterou americký lid i celý svět možná ještě měli, dokonce i s ohledem na válku ve Vietnamu, aféru Watergate a množství podobných zrad, v „poctivost“ americké vlády, vojenské a zpravodajské komunity tím, že bezostyšně lhali svým vlastním lidem téměř o všem a neustále.

Navzdory obrovskému množství „pozorování UFO“, nesčetným zprávám o „únosech mimozemšťany“ a „blízkých setkáních“ s mimozemšťany, které se rozšířily v téměř veškeré pravěké a zaznamenané historii lidstva, jsem našel pouze jeden fundamentální, sjednocující, nesporný, axiomatický společný jmenovatel, který prostupuje všechny tyto údaje: Za předpokladu, že subjektivní realita nebo přesvědčení jednotlivců jsou přijatelné důkazy, zde není žádná všeobecná dohoda o důkazu, že existují létající talíře a/nebo mimozemské formy života, ať už na základě vládní zprávy, fyzických důkazů, nepřímých nebo subjektivních dat.

Existuje několik závěrů, které mohu vyvodit z neshod mezi vládními zprávami nebo fyzickými důkazy, že jsou takové věci reálné a v případě potvrzení mohou vést ke skutečnému odhalení této záhady:

Závěr: I přes obrovské sbírky subjektivních, nepřímých a objektivních „důkazů“ mimozemského působení na Zemi i kolem ní, existence, záměry a činnost mimozemšťanů zůstává skrytá a tajemná.

Závěr: Všeobecná shoda ohledně důkazů mimozemského života na základě subjektivních údajů, vládních zpráv, fyzických důkazů a nepřímých důkazů, je předmětem protichůdných zájmových skupin, které dělají tyto důkazy nedosažitelnými.

Všechny tyto závěry společně vedou k zjevné otázce: Pokud existují mimozemské formy života, tak proč není žádná konzistentní, přímá, otevřená, interaktivní komunikace mezi lidstvem a mimozemšťany?

Naštěstí subjektivní realita nepotřebuje důkaz nebo „ověření“. Proto jsem se rozhodl napsat tuto knihu, abych umožnil ostatním zájemcům provést subjektivní posouzení materiálu, který jsem obdržel od paní MacElroyové.

Zdroj: suenee.cz

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here