Po smrti Davida Rockefellera jsem začal přemýšlet nad jeho myšlenkami a pohledem na svět. Snažil se znovu a znovu prosadit nový světový řád a jednu světovou vládu, která by umožňovala elitám a světovým bankéřům kompletní kontrolu nad světovou populací. To mě přivádí k myšlence: Rozumí lidé vůbec závažnosti situace nebo co by to znamenalo mít jednu světovou vládu?

Skrze historii mnoho politiků a členů elity mluvilo o jejich podporách pro světovou vládu nebo „New World Order“ (nové světové uspořádání) a stínové vlády, které se o to snaží, ale co to všechno vlastně znamená? Tento nový světový pořádek má za cíl vytvořit jednu světovou vládu a zvýšit náordní bezpečnost. Skupina těchto lidí, kteří se označují jako „cabal“ má za úkol řešení cizích hrozeb za účelem zvýšení bezpečnosti, a to i za podmínek, že náš připraví o některá naše práva. Celý svět je vlastně pokryt americkými vojenskými základnami, snad jen Rusko a pár zemí jsou výjimkou.

Je jasné, ze korporace mají velmi silný vliv na nařízení vlády. Proč by jinak bylo povoleno přidávat různé chemikálie jak do potravin, tak do životního prostředí? Dokonce Agentura pro ochranu životního prostředí USA má silné vazby na ropné společnosti, i když by měli být agenturou, která by proti nim měla bojovat už z principu. Jsou dokonce lidé, kteří spekulují, že Trans-pacifické partnerství bylo také navrženo tak, aby umožnilo ekonomiku „jednoho světa“.

Je spousta signálů, které ukazují na to, že tohle všechno se děje a že se opravdu elity snaží tohoto pomalu a nenápadně dosáhnout. Na toto téma bylo napsáno spoustu studií. O tom jak to je si udělejte obrázek sami.

Zdroj: ce.com