Intenzivní mediální kampaň v druhé polovině minulého století přesvědčila lidi, že bez mléka a mléčných výrobků to prostě v životě nejde. Všichni jsme savci a těsně po narození je mléko to jediné, co bychom měli dostávat. Bohužel mýtus zdravého mléka sebou nese paradox, kdy říkáme, že mléko je sice zdravé, ale musí být kravské – z flašky, nikoliv mateřské – z prsů matky.

Jsou známy případy, kdy zvířata po narození sají mléko od jiného druhu. Kotě od feny, lvíče od kočky, … Není to ale běžný trend a jde spíše o raritu.

Následující německý dokument staví proti sobě pro a proti a vysvětluje důsledky dlouhodobé a nadměrné konzumace mléčných výrobků na lidský organizmus. Někteří doktoři v dokumentu pak důsledně rozlišují konzumaci lidského mateřského mléka od průmyslově vyráběného kravského mléka.

Též dozvíme o tom, že s ohledem na obrovskou uměle vyvolanou poptávku, jsou zvířata nucena k heroickým výkonům. K těm jim už ale nestačí obyčejná tráva nebo pastva na louce. Jsou přikrmovány chemikáliemi, aby se zvýšila jejich dojivost. Samotná telata jsou pak krmena umělými náhražkami – opět chemií.

Je třeba si uvědomit, že přirozená schopnost lidského těla zpracovat mateřské mléko se postupem času od narození ztrácí. Je to dáno schopností těla rozkládat látky v něm obsažené. Proto se malé děti postupem času přirozeně odstaví. Energii pak získávají z jiné potravy.

 

Zdroj: suenee.cz