Tyto informace navazují na základní rozhovor, který byl uskutečněn v roce 2006 s následnými třemi doplňky z února, března a prosince roku roku 2007. Rozhovor byl uskutečněn s fyzikem, který si přeje na svou žádost zůstat v anonymitě („Henry Deacon“) je pseudonym. Vzhledem k tomu, že tato písemná verze je zpracování původní video reportáže museli jsme některé detaily vynechat, tak aby identita tohoto člověka zůstala nedotčená. Jméno Henry je pravé i detaily jeho zaměstnání se nám nakonec podařilo ověřit. Osobně jsme se s ním setkali hned několikrát. Zpočátku byl pochopitelně trochu nervózní, ale měl zájem s námi hovořit. V rozhovoru někdy odpověděl mlčením, tichým významným pohledem nebo záhadným úsměvem. Musíme však říci, že po celou dobu byl neuvěřitelně klidný. Do této písemné verze jsme nakonec vložili ještě několik doplňků, které vyplynuly z následné vzájemné e-mailové korespondence. Jeden z velmi závažných faktů tohoto materiálu spočívá v tom, že Henry potvrzuje zcela klíčová svědectví vědce dr. Dana Burische. Z mnoho a mnoha důvodů lze konstatovat, že tento rozhovor je extrémně důležitý pro pochopení událostí, které mohou být spojené s blízkou budoucností. V této reportáži jsou uvedené skutečnosti, které nám byly sdělené v prosinci roku 2007.

    Naše poslední komunikace od Henryho proběhla ke konci měsíce března 2007. Od té doby se nám tento muž neozýval, i když jsme se mnohokrát usilovali obnovit náš písemný kontakt. Nakonec se nám prakticky po osmi měsících odmlky znovu ozval, brzy poté co jsme se vrátili do Los Angeles a poté co strávil nějaký čas v Evropě. Jak jsme se dozvěděli, byly důvody pro jeho odmlčení různorodé, mnohé se týkaly jeho osobních záležitostí, které vyžadovali se na určitou dobu více stáhnout do soukromí. Nicméně existuje množství faktoru, které ho nakonec přiměly k tomu, aby ještě jednou promluvil.

 

Skryté biologické hrozby

Jedním z důvodů, proč se Henry znovu ozval, je stále narůstající jeho znepokojení nad potížemi do kterých se lidstvo postupně dostává. Velmi ho zaujaly informace, které nám ve svém rozhovoru v roce 2006 poskytl dr. Bill Deagle. Potvrdil nám, že to o čem hovoří dr. Deagle je velmi přesné. Ty nejdůležitější skutečnosti Henry shrnul do následujících bodů:

1)     Prý došlo k utajené dislokaci celé řady patogenů s cílem snížit lidskou populaci. Henry má k dispozici informace, které naznačují, že existuje celá řada další analogických depopulačních programů sledující stejný cíl.

2)     Upozornil nás na některé velmi důležité myšlenky, které jsou prezentovány v dokumentárním filmu od Alexe Jonese „Endgame“, který dokumentuje velmi sofistikované plány redukce světové populace. Informace uváděné v tomto snímku se podivuhodným způsobem shodují s tím, co sdělildr. Deagle

3)     Henry nás informoval o důležitých informacích týkající se hrozby rozpadu demokracie v USA. Velmi inspirující fakta jsou uvedena autorkou Naomi Wolfovou v její knize „Konec Ameriky“.

4)     Je velmi pravděpodobné, že stávající ekonomická krize se může v blízké budoucnosti ještě prohloubit. Společně s tím může dojít k rozpadu světové ekonomiky počínaje dolarem, přes libru až k euru. I ti největší odborníci v oblasti ekonomie a finančního trhu nejsou schopni odhadnout další vývoj stávající situace.

5)     Henry upozorňuje na stále se prohlubující poměrně vysoce anomální změny v činnosti našeho Slunce. Tento vývoj může mít v budoucnosti velmi závažný dopad na celou řadu elektronických systémů, které jsou mnohdy velmi důležité povahy pro stabilní fungování lidské společnosti. Podceňovat nelze, ale ani dopad elektromagnetického záření na povrch planety a dalších přidružených nežádoucích slunečních energetických vlivů. Velmi zásadní roli zde pak hraje i lidský organizmus s celou řadou možných zdravotních komplikací.

6)     V souvislosti s výše uvedenými energetickými vlivy by se měla podle Henryho věnovat i zvýšená pozornost tradičním komunikačním prostředkům (jde především o rozhlasové systémy), které mohou podléhat velmi intenzivnímu rušení. Po konzultaci s ošetřujícím lékařem by lidé měli věnovat pozornost vysoce pozitivním účinkům vitamínů „D3“. Dávkování musí ovšem určit lékař. Vitamín „D3“ může být velmi efektivním prostředkem v boji proti různým virovým infekcím.

7)     V současné době existuje celá řada energetických systémů, které pracují na podstatě tzv.„Casimirova efektu“. Henry nám prozradil, že skutečným důvodem proč všechny tyto technologie jsou před veřejností udržovány v tajnosti. Nejdu ani tak o byznys s ropou atp., ale o to, že široce dostupná„volná energie“ by významným způsobem urychlila překotný nárůst světové populace. Z důvodu mnoha náboženských, ale i sociálních důvodů se ukazuje, že problémy spojené s nárůstem populace nebudou mít snadná řešení.

Takže jaký scénář lze očekávat?

Dr. Dan Burisch je přesvědčen o tom, že se bezpečně nacházíme v režimu „Timeline-1“ (jde o základní páteřní příčinnou časovou větev která je opoziční k více méně katastrofické příčinné časové větvi událostí, jež je označena jako „Timeline-2“, pozn.J.CH.).

Henry Deacon, stejně tak jako dr. Deagle si nejsou Burischovým tvrzení až tak jisti. Mají trochu jiný pohled na aktuální události kolem nás. Henry je ale zároveň přesvědčen, že právě nyní, vice jak kdy jindy záleží na záměrech každého jednoho z nás. Henry je přesvědčen o tom, že je velmi nutné soustředit se na přítomnost a nenechávat se rozptylovat hypotézami a teoriemi týkající se budoucích událostí.

Henry přímo řekl: „Je velmi důležité se oprostit energií strachu. Je důležité naučit se plynout s tokem událostí a v maximální možné míře naladit svou mysl na tvůrčí potenciál své vlastní osobnosti.“

Další informace

Během našich dosavadních rozhovorů s Henrym jsme se dotkli poměrně velkého množství různých témat. V některých z nich jsme zašli postupně do poměrně velké hloubky. V následujících bodech krátkých způsobem přiblížíme všechny další informace a skutečnosti, o kterých si myslíme, že mají velmi podstatný význam.

–   Dozvěděli jsme se poměrně hodně o multifunkční podzemní instalaci, která se nachází na Marsu s tím, že její personál zdaleka není složen pouze z lidských bytostí Země

–   V souvislosti s tím nám také bylo sděleno, že terramorfing Marsu již započal

–   Globální oteplování je zcela přirozené povahy a z primárního hlediska není výsledkem lidských aktivit. Je všeobecně známo, že všechny planety naší sluneční soustavy se nachází ve stavu globálního oteplování. To znamená, že primární příčina se dotýká celé naší sluneční soustavy. Naopak nás Henry velmi znepokojeně upozornil na globální nebezpečí vyplývající ze systematického decimování lesní porostů

–   Potvrdil nám reálnou existenci klíčové kontaktní osoby, se kterou je ve spojení významný badatelDavid Wilcock s tím, že tato osoba skutečně velmi přesně popsala náležitosti týkající se projektu„Montauk“. Upozornil nás pouze na jednu korekci, která se týkala existence dopravních prostředků na Mars. V současné době se prý používají „jumprooms“ spíše než „jumpgates“

–   Henry nám prozradil, že také informace od dr. Deagle jsou poměrně velmi přesné, pouze s tou námitkou, že nikdy neslyšel o „Projektu Omega“ a plány scénáře týkající se tzv. „elektronické klece“ prý doposud nebyly realizovány

–    Henry Deacon je také přesvědčen, že v současné době operují v prostředí planety Země zástupci minimálně čtyřiceti různých mimozemských ras s velmi různorodými programy. V souvislosti s tím opakovaně zdůraznil, že planetární systém hvězdy Alfa Centauri je obydlen vysoce pokročilou humanoidní rasou

–   Když jsme požádali Henryho, zda by byl ochoten nám sdělit nějaké aktuální a důležité informace týkající se exotických alternativních pohonných systémů, velmi dlouho se zamyslel. Pak řekl, že ve skutečnosti existuje mnoho různých technologií, které by se daly zařadit do této kategorie. Celá řada před veřejností utajovaných, ale používaných technologií je založena na principu odstínění gravitační technologie.

Zdůraznil však, že tento pohonný systém je velmi složitý a útržkové informace, které kolují ve veřejně dostupné internetové síti, jsou prý buď vyložené nesmysly anebo jsou neúplné povahy. Ani on sám nemá kompletní informace o této technologii. Jiný pohonný systém zase pracuje na principu psychického a mentálního rozhraní pilota, který takový objekt řídí. O tomto systému velmi zajímavě hovoří Col. Philip Corso ve své knize „Den po Roswellu“.

(Vzpomeňte si na informace, které uvádí vědec vynálezce Otis Carr v rozhovoru jenž se uskutečnil v polovině padesátých let 20.stol. Více se na toto téma čtenář dozví v tomto paralelním seriálu. Pozn.J.CH.).

Částečně to prý připomíná technologii, která byla používaná uvnitř projektu Monatuk, ale je daleko pokročilejší povahy. Je možné, že právě z tohoto důvodu mají někteří „návštěvníci“ přicházející z budoucnosti „modifikované“ biotechnologické rozhraní.

Během našeho posledního dialogu jsme se Henryho zeptali, jak to bylo ve skutečnosti s americkými astronauty, kteří se účastnili projektu Apollo. Přistáli na Měsíci nebo nikoliv? Velmi nás překvapilo, že jsme se nikdy před tím na tuto poměrně zásadní věc nezeptali. Reakce Henryho byla velmi zvláštní. Hodně dlouho mlčel. Bylo evidentní, že ve svém nitru bojuje s tím jakým způsobem nám odpovědět. Nakonec řekl:

„Ano, přistáli. Na tuto vaší otázku ovšem neexistuje jednoduchá odpověď. Většina misí se skutečně dostala tam, kam potřebovala. Na druhou stranu je ale fakt, že z různých důvodů bylo záměrně pořízeno několik falešných filmů a fotografií. Ale toto není nové téma. Spíše vás bude zajímat skutečnost, že v rámci projektu Apollo byla opakovaně a s úspěchem vyzkoušena speciální technologie tzv. „kožní nanotechnologie“, která vytvořila velmi sofistikovanou ochranu astronautů před gamma zářením a dalšími typy nebezpečné radiace. Z toho co jsem sdělil, vyplývá, že praktické využití nanotechnologie našlo své místo v naší civilizaci podstatně dříve než se společnosti sděluje.

Kořeny nanotechnologie ve skutečnosti vedou k mimozemské technologii, která byla lidem předána na počátku padesátých let 20.stol. Mimozemská technologie také hrála velmi důležitou roli během vysazení lunárního modelu na měsíčním povrchu a bylo jí využito i při startu z tohoto našeho souputníku.

Někteří z astronautů mise Apollo si byli vědomi existence této technologie (ačkoliv pouze dva astronauti byli zasvěceni do alternativního kosmického programu). Tito dva se o tomto programu dozvěděli od jednoho amerického generála v situaci, kdy jim prostě musel jisté informace sdělit. Logicky došlo k velkému problému. Ti astronauté se velmi rozhněvali (prostě rychle pochopili, že dělali jen zástěrku pro něco neuvěřitelně monumentálního, během které nasazovali své životy prakticky v kterémkoliv okamžiku své osobní mise).“

–   Další a pro mnohé asi hodně šokující informace přišla od Henryho v našem dalším rozhovoru. Sdělil nám, že Měsíc byl nainstalován na současnou oběžnou dráhu kolem Země technicky umělým způsobem ve velmi vzdálené minulosti. Když jsme se zeptali, zda tuto instalaci provedli naše předci anebo naší tvůrci, odpověděl, že „oba“.

–    Dozvěděli jsme se také, že v naší Sluneční soustavě existuje život i na jiných planetách. Fyzikální podmínky „tam venku“ nejsou vždy naší společnosti prezentovány tak jak ve skutečnosti vypadají. Mars prý zažil několik katastrof, ale zdaleka ne všechny byly způsobeny umělým způsobem. Jistému okruhu vědců je prý známo, že Van Allenovi pásy byly vytvořené umělým způsobem již v pravěkých dobách jako podpůrný prostředek umožňující lepší udržení života na naší planetě. V současné době je však jejich funkční stav velmi vážném stavu.

–   Henry nás vyzval k tomu, abychom věnovali více pozornosti známému spisovateli Arthurovi C. Clarkovi, který se 16. prosince 2007 dožil 90-ti let. Ten kdo viděl jeho velkolepý film „Vesmírná Odysea – 2001“ si bude jistě pamatovat na tajemný černý monolit, který byl objeven v měsíčnímkráteru Tycho. Dozvěděli jsme se velmi zvláštní věc. Před vyšla najevo informace, že v přesně stejné oblasti byla objevena velmi zvláštní anomálie magnetického pole (přesně jako tomu byla ve výše uvedeném filmu). Je velmi pravděpodobné, že Arthur C. Clarke přesně věděl, o čem píše.

Zřejmě nejdůležitější informace, které nám Henry sdělil, se týkaly paralelního přísně tajného vesmírného programu, jenž by se měl nacházet na pozadí oficiálně proklamované verze NASA a dalších kosmických agentur. Tato krycí varianta je pak předkládána široké veřejnosti různými poměrně osvědčenými způsoby.

Henry se nám snažil vysvětlit, že jedním z hlavních cílů přísně tajné verze kosmického programu zajistit přežití lidstva v případě potencionálně hrozící globální krize. Její příčinou by mohl být činitel klasického planetárního charakteru, ale i charakteru vnějšího, tedy kosmického.

Hlavně z tohoto důvodu byl Henry Deacon velmi neochotný nám sdělit jakékoliv podrobnější informace a to z toho důvodu, aby neohrozil jeho průběh. Několikrát nás požádal o to, abychom pochopili jeho postoj k této věci. Přesto se nám svěřil s některými aspekty.

Vysoce sofistikovaný alternativní vesmírný program, který od samého počátku nebyl spojený s využitím klasických raketových motorů, byl spuštěn krátce po II světové válce stejně tak jako jiné programy, které se specifikovaly na vizi radikální redukce obyvatelstva. (Těmto skutečnostem nasvědčuje mnoho zdánlivě skrytých indicií. Pozn.J.CH.).

Zároveň zdůraznil, že v těchto plánech existuje extrémní různorodost a jakési rozškatulkování mezi v zákulisí vládnoucích skupin na Zemi ( a možná i mezi jednotlivými zástupci E.T.). Osobně nikdy nespatřil nějaký důkaz, který by nasvědčoval tomu, že jedna frakce by měla výše uvedené pod celkovou kontrolou.

Velmi zajímavá byla informace o tom, že, bezpečnostní oddělení, pro které pracoval, bylo z části založené jako koordinační organizace, která měla za úkol koordinovat činnost jednotlivých vzájemně se neznajících pracovních skupin, přičemž každá z těchto skupin se specializovala na velmi úzký profil problematiky.

Henry měl speciální pověření, které mu umožňovalo pohybovat mezi jednotlivými pracovními skupinami, které mezi sebou nesměly a také nemohly sdílet prakticky žádné společné informace. To je také jeden z důvodů proč byl tak neobvykle dobře informován ve zcela různorodých oblastech.

Zdá se, že tento extrém v rozškatulkování může do určité míry vysvětlovat zmatek, který v této oblasti na první pohled panuje. Henry nám v této souvislosti opakovaně zdůraznil o jak velmi komplexní a složitou záležitost jde – Mars, exotická technologie, přítomnost E. T., problematika čelit možným hrozbám se snahou zajistit přežití lidského druhu atd. atd.

Henry je přesvědčen (i když tomu ze začátku moc nevěřil), že v současné době široká veřejnost, alespoň v základu je již připravena přijmout nejdůležitější informace, které doposud podléhají přísnému utajení. Možná, že toto je jediný způsob jak pohnout věci významným způsobem dopředu. Asi skutečně tou nejhorší alternativou by bylo ponechat i v budoucnosti lidstvo v tomto ohledu totálně nevědomé. Jen si není jist, zda již v současné době není příliš pozdě.

My v „Projektu Camelot“ stále silně věříme, že veřejnost má právo znát svou historii, svou identitu i svou budoucnost, má právo vědět o problémech současného světa a důležitých událostech v naší Sluneční soustavě. Lidstvo má zcela jistě právo se společnými silami „poprat“ se všemi těmi skutečnostmi, které se jeví jako zkoušky zcela nového druhu.

Zdroj: suenee.cz

Sdílejte

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here