Nacházíme se v jeskyních Ellora (Indie) a já vám ukážu některé solidní důkazy o tom, že pod dosud prozkoumaným komplexem chodeb se nachází další tajné jeskyně.

Jak můžete vidět na videu, nachází se zde čtvercový tunel o straně 31 cm, který vertikálně směřuje někam dolů. Jak vidíte, není přístupný veřejnosti. Ptal jsem se strážců, zda se mohu podívat více zblízka. Řekli mi, že návštěvníkům to není dovoleno. Současně mi řekli, že šachta vede více jak 12 metrů dolů a pak zahýbá vpravo někam do podzemí. Nikdo přesně neví, co je uvnitř, protože tunel je pro lidi příliš úzký.

Další prostup do neznáma

Další prostup do neznáma

Na nádvoří se nachází další zajímavé místo. Je tu kanál v zemi, který ústí do velké chodby, která se krátce od vstupu mění na kanál o průměru 30×30 cm. Dala by se tím vést voda na druhou stranu zdi. Byl jsem se tam podívat a hádejte co. Je tam pevná zeď bez jediného prostupu. To znamená, že kanál na druhé straně vede někam do podzemí, kam se ale člověk nemá šanci dostat.

Ventilační šachta nebo vstup do podzemí?

Ventilační šachta nebo vstup do podzemí?

V Elloře je ještě další skrytá pasáž, kterou jsem se snažil projít, ale po 3 metrech se tunel stal opět tak úzkým, že jsem se do něj nevešel. Kam všechny tyhle záhadné tunely vedou? Kdo mohl používat tak úzké chodby? A další důležitá otázka: Jak se můžete dostat do tak úzkých chodeb, kdy pro lidské bytosti (dnešního typu a velikosti) není možné se tam dostat? Postavil to vůbec člověk? Postavili to mimozemšťané, kteří byli menší než lidé?

Sueneé: Podzemní komplex jeskyň Ellora je monolit. Vše bylo vyřezáno z jednoho kusu skály. Na stěnách můžete vidět, že používali nějakou zvláštní technologii, která odkrajovala kámen, jako kdyby byl z másla.

Hlídači mi řekli, že je tu několik podzemních tunelů, které se postupně zužují tak, že jimi nakonec člověk neprojde. Všechny tyto vstupy jsou uzavřené. Z těchto starých dveří lze odhadovat, že vstup byl uzavřen někdy před 30 až 40 lety.

Některé vstupy jsou uzamčeny

Některé vstupy jsou uzamčeny

Tyhle podzemní tunely jsou na více místech. Jsou pod různými částmi celého komplexu Ellora, který zabírá plochu na délku více jak 8 km. Je možné, že se zde nachází celé podzemní město jako například Derinkuyu v Turecku?

Pokud by to byla pravda, pak by dávalo smysl, že jsou zde ventilační šachty a prostupy pro přívod vody. V Derinkuyu jsou stovky takových šachet, které vedou z povrchu země do podzemního města.

Podívejte se na tuhle dlouhou chodbu v Elloře, která je vyvrtána daleko ve tmě v této komoře. Je zhruba 10 cm široká a vede někam hluboko, že není vidět na dno. Mohlo by se jednat o ventilační šachtu?

Díry v podlaze

Díry v podlaze

Můžete tu vidět taky stovky otvorů, které jsou vyvrtané do podlahy, a které vedou někam do podzemí. Některé jsou nedokončené a jsou jen několik centimetrů dlouhé, ale jsou tu i další, které někdo v současné době úmyslně zalepil cementem. Ptal jsem se průvodce, proč jsou ty díry zalepené, a ten mi řekl, že někdo upustil do jedné z děr klíče od auta. Nemohli je pak už vytáhnout, tak to prostě zalepili.

Jaký byl původní smysl a význam těchto děr v podlaze? Pokud by nešlo o ventilační šachty, tak jaký byl jejich účel?

Jeskyně s reliéfy soch

Jeskyně s reliéfy soch

Podívejte se na tohle zvláštní místo. Nacházejí se zde reliéfy postav. Nachází se zde trosky oltáře, ve kterém stál lingam. Několik století v minulosti sem byla přinášena voda a lita na lingam. Voda pak odcházela tímto kanálem skrz zeď. Někdo ucpal prostup kamením. Pojďme se ale podívat kam to vede.

Odvod vody do podzemí

Odvod vody do podzemí

Vidíme, že za zdí je ohyb směrem dolů.

Okolo Ellory se nachází stovky podobných míst, kde se lila vola na vztyčený kámen (lingam?), která pak odcházela někam do podzemí. Byla to snad technika, jak získat čistou vodu?

Ellora: nadzemní část

Ellora: nadzemní část

Komu celý komplex sloužil? Byl určen lidem, kteří žili v podzemí anebo pro nějaké mimozešmťany? Pokud ano, bylo by tu nějaké vyobrazení, nějaká freska nebo socha, která by připomínala původní účel nebo obyvatele?

Hadí bohové - Nagas - Reptiliani

Hadí bohové – Nagas – Reptiliani

Podívejte se na obrázek, na kterém vidíte nagas (hadí bohy), kteří něco dělají v podzemí a nad nimi sedí Buddha. Je zajímavé, že hadí bytosti jsou mnohem menší než-li samotný Buddha. Je možné, že by tyto malé hadí bytosti obývaly onen podzemní kompex?

Podívejte se na dvě předchozí fotky. Na první vidíte menší postavy, které žijí v podzemí a nad nimi normální lidé, kteří žijí nad nimi.

Indie: Jeskynní komplex Ellora

Indie: Jeskynní komplex Ellora

Jeskyně Ellora mají v současné době v sobě tři různé náboženské chrámy: hinduistický, budhistický a džinistický. Je zvláštní, že lidské i hadí postavy se nacházejí ve všech třech typech chrámů bez rozdílu. V hinduistickém chrámu můžete vidět, jak lidé žijí v podzemí. V budhistickém chrámu pak naopak, že lidé žijí na povrchu a hadí bytosti v podzemí.  V džinistickém chrámu je to podobné. Vidíte vyobrazení lidí i hadích bytostí, kteří spolu žijí na jednom místě. Vždy je ale vyobrazení takové, že reptiliáni (hadí bytosti, nebo též nagas) jsou zobrazeni menší než lidé.

Sueneé: Z vyobrazení lze usuzovat, že v dávné minulosti zde žily hadí bytosti menšího vzrůstu než lidé, a žily v podzemním komplexu pod chrámy (nadzemní část) v Elloře. Podobně jako v případě Derinkuyu v Turecku, lze očekávat, že Ellora bude komplexní stavba.

V rozhovoru s Lacertou se můžeme dočíst, že reptiliáni obývali Zemi dávno před lidmi, a že tu existovaly různé rasy.

Pro stavbu chrámu byla použita zjevně stejná technika, jakou můžeme vidět v podzemním komplexu Longyou (Čína).

Ellora: Erodované jeskyně

Ellora: Erodované jeskyně

Na některých záběrech a fotografiích můžeme vidět, že nadzemní část Ellory je značně poškozená vodní erozí podobně jako je tomu u jeskynního komplexu v Petře (Jordánsko).

Je třeba mít stále na paměti, že účel komplexu se v čase měnil, a že následující generace stavbu jistě uzpůsobovaly svým potřebám včetně přidání/odeskání soch nebo reliéfů. Je tedy velmi obtížné stanovit, co je původní a co je přidané. Náboženské motivy nemusí původní.

Zdroj: suenee.cz

ZANECHAT ODPOVĚĎ

Please enter your comment!
Please enter your name here