Některé kruhy v obilí jsou opravdu velmi kouzelné svou propracovaností a důvtipem. Někdy je obtížné se domýšlet, co jejich autor nám chtěl sdělit. U některých se zase dá říci, že je to až do očí bijící. Ve všech případech ale platí, že je na každém z nás, aby si v dané symbolice našel to, co mu nejvíce sedí.

Následující formace se objevila se objevila 25. června 2013 na poli u Sillbury Hill blízko Avebury v okrese Wiltshire ve Velké Británii.

Podle jedno z výkladů formace představuje přesýpací hodiny, plné písku. Písek se již z větší části přesypal a zbývá již jen velmi málo času do ukončení věku ryb. Proč věk ryb? Všimněte si symbolů ocasní ploutve. Jsou tam dvě. Hlava ryb mizí za středem přesýpacích hodin.

Čárky vně formace představují čísla. Je to způsob, jakým si vězni počítali na zdi roky, měsíce a dny. Čárky, které přetínají vodorovnou čáru představují již uplynulý čas. Čárky, které naopak nejsou celé, představují zbývající čas, kdy skončí vezení iluze – Maya.

Na teorii o vězeňských počtech je zajímavé, že autor kresby skutečně chtěl navodit iluzi, že jde ručně psaný zápis, přesně jako kdybyste se snažili něco takového vyrýt do tvrdého zdiva.

Pokud dané symboly budeme interpretovat jako hláskové písmo Ogam, které se používalo pro zápis irštiny před příchodem křesťanství, pak lze přečíst znaky „ARICE“, nebo též „ARISE“. Záleží na tom, jak moc budeme důslední v orientaci znaků. Arice je v angličtině ježek a arise zase znamená vyvstat/povstat/objevit se/zvednout se.

Zdroj: suenee.cz

Sdílejte